Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Koźlice gmina Rudna, dolnośląskie

Tytuł dokumentu:

obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej Węglińca nr 341/XVI/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały 318/XLIII/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych; w uchwale Rady Gminy Głogów nr XXI/110/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów oraz w uchwale Rady Gminy Rudna z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów: Juszowice, Koźlice, Rynarcice oraz terenów górniczych położonych na terenie gminy Rudna.

Szczegóły dokumentu:

rodzaj dokumentu nr dokumentu
obwieszczenie 27 sierpnia 2012r.

Daty:

data ogłoszenia data wydania data dodania do bazy
2012-08-28 2012-08-27 2012-09-02 16:59:25

Dane organu wydającego:

organ wydający województwo powiat miasto / gmina
Wojewoda dolnośląskie

Źródło dokumentu:

nazwa publikacji rok numer pozycja
Dziennik Urzędowy Województwa 2012 0 3007

Dokument dotyczy następujących miejscowości:

lp. województwo powiat gmina miejscowość rodzaj miej.
1 dolnośląskie lubiński Rudna Juszowice wieś
2 dolnośląskie lubiński Rudna Koźlice wieś
3 dolnośląskie lubiński Rudna Rynarcice wieś