Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat kościański, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2013-10-07 Data wydania: 2013-10-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.422.2013.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2013r. orzekające nieważności Uchwały nr XL/278/13 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjno - usługowej z funkcją towarzyszącą – mieszkaniową jednorodzinną położonych w mieście Śmigiel w rejonie ul. Południowej – działki 904/11 i 909/30
Data dodania do bazy: 2013-10-28 14:54:56
Data ogłoszenia: 2013-08-27 Data wydania: 2013-08-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-4131.2.36.2013.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 sierpnia 2013r. wskazujące że uchwała Nr XXX/341/2013 Rady Gminy Kościan z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Racot – została podjęta z naruszeniem prawa.
Data dodania do bazy: 2013-12-28 12:55:40
Data ogłoszenia: 2013-08-27 Data wydania: 2013-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/341/13 Rady Gminy Kościan z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Racot
Data dodania do bazy: 2013-12-28 12:55:40
Data ogłoszenia: 2013-07-12 Data wydania: 2013-07-12
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.369.2013.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 lipca 2013r. orzekające nieważność uchwały Nr XXXIX/210/2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 3 czerwca 2013 r roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej osiedle „Młodych” w Krzywiniu
Data dodania do bazy: 2013-12-31 10:50:09
Data ogłoszenia: 2013-06-07 Data wydania: 2013-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/250/13 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod wykonanie remontu otworów wiertniczych Brońsko-1, Brońsko-8 i Brońsko-10, w obrębie gminy Śmigiel
Data dodania do bazy: 2013-09-12 21:58:12
Data ogłoszenia: 2013-03-13 Data wydania: 2012-12-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/229/12 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie miasta Śmigiel rejon ulic Dudycza i Krętej
Data dodania do bazy: 2013-03-21 09:49:56
Data ogłoszenia: 2013-03-13 Data wydania: 2013-03-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.148.2013.5 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 marca 2013r. orzekające nieważność § 18 ust. 8 i ust. 11 i § 9 ust. 1 uchwały Nr XXX/229/12 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie miasta Śmigiel rejon ulic Dudycza i Krętej
Data dodania do bazy: 2013-03-21 09:49:56
Data ogłoszenia: 2012-06-29 Data wydania: 2012-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/191/12 Rady Gminy Kościan z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska i Kiełczewo.
Data dodania do bazy: 2012-07-02 13:11:10
Data ogłoszenia: 2012-06-29 Data wydania: 2012-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/191/12 Rady Gminy Kościan z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska i Kiełczewo.
Data dodania do bazy: 2012-07-02 13:11:10
Data ogłoszenia: 2012-06-22 Data wydania: 2012-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/162/12 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji i wydobycia kopalin wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie wsi Przysieka Polska
Data dodania do bazy: 2012-06-23 12:00:09