Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Śmigiel gmina Śmigiel, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.422.2013.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2013r. orzekające nieważności Uchwały nr XL/278/13 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjno - usługowej z funkcją towarzyszącą – mieszkaniową jednorodzinną położonych w mieście Śmigiel w rejonie ul. Południowej – działki 904/11 i 909/301


2


3