Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Kościan, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-03-08 Data wydania: 2017-03-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/307/17 Rady Gminy Kościan z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Oborzyska.
Data dodania do bazy: 2017-03-08 18:02:08
Data ogłoszenia: 2016-12-28 Data wydania: 2016-12-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/273/16 Rady Gminy Kościan z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej w obrębie wsi Nowe Oborzyska.
Data dodania do bazy: 2016-12-28 13:54:01
Data ogłoszenia: 2016-08-29 Data wydania: 2016-08-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/222/16 Rady Gminy Kościan z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Oborzyska.
Data dodania do bazy: 2016-08-30 18:11:30
Data ogłoszenia: 2016-08-24 Data wydania: 2016-08-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/223/16 Rady Gminy Kościan z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kokorzyn.
Data dodania do bazy: 2016-08-30 18:11:30
Data ogłoszenia: 2016-03-07 Data wydania: 2016-03-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.44.2016.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 marca 2016r. orzekające nieważność uchwały Nr XIV/161/16 Rady Gminy Kościan z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Oborzyska
Data dodania do bazy: 2016-03-20 16:21:28
Data ogłoszenia: 2015-12-04 Data wydania: 2015-11-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/139/15 Rady Gminy Kościan z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Racot.
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:37
Data ogłoszenia: 2015-07-21 Data wydania: 2015-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/92/15 Rady Gminy Kościan z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kurza Góra.
Data dodania do bazy: 2015-07-23 14:05:33
Data ogłoszenia: 2015-05-08 Data wydania: 2015-05-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.156.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2015r. orzekające nieważność uchwały nr VI/63/15 Rady Gminy Kościan z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kurza Góra
Data dodania do bazy: 2016-02-15 11:54:20
Data ogłoszenia: 2015-04-10 Data wydania: 2015-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/63/15 Rady Gminy Kościan z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połozonego w obrębie wsi Kurza Góra.
Data dodania do bazy: 2015-04-15 20:19:09
Data ogłoszenia: 2015-04-10 Data wydania: 2015-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/62/15 Rady Gminy Kościan z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Racot dla wybranych terenów - w tym terenu oczyszczalni ścieków.
Data dodania do bazy: 2015-04-15 20:19:09