Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Śmigiel, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2014-10-01 Data wydania: 2014-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/361/14 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany planu polegającej na uchyleniu części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Miejską Śmigla uchwałą nr XIX/194/08 z dnia 31.01.2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Śmigiel w rejonie ul. Południowej.
Data dodania do bazy: 2016-07-16 13:18:11
Data ogłoszenia: 2014-09-30 Data wydania: 2014-09-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.382.2014.5 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 września 2014r. orzekajace nieważność § 3 uchwały Nr LI/361/14 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany planu polegającej na uchyleniu części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Miejską Śmigla uchwałą XIX/194/08 z 31.01.2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Śmigiel w rejonie ulicy Południowej
Data dodania do bazy: 2016-07-16 13:18:11
Data ogłoszenia: 2013-10-07 Data wydania: 2013-10-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.422.2013.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2013r. orzekające nieważności Uchwały nr XL/278/13 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjno - usługowej z funkcją towarzyszącą – mieszkaniową jednorodzinną położonych w mieście Śmigiel w rejonie ul. Południowej – działki 904/11 i 909/30
Data dodania do bazy: 2013-10-28 14:54:56
Data ogłoszenia: 2013-06-07 Data wydania: 2013-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/250/13 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod wykonanie remontu otworów wiertniczych Brońsko-1, Brońsko-8 i Brońsko-10, w obrębie gminy Śmigiel
Data dodania do bazy: 2013-09-12 21:58:12
Data ogłoszenia: 2013-03-13 Data wydania: 2012-12-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/229/12 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie miasta Śmigiel rejon ulic Dudycza i Krętej
Data dodania do bazy: 2013-03-21 09:49:56
Data ogłoszenia: 2013-03-13 Data wydania: 2013-03-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.148.2013.5 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 marca 2013r. orzekające nieważność § 18 ust. 8 i ust. 11 i § 9 ust. 1 uchwały Nr XXX/229/12 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie miasta Śmigiel rejon ulic Dudycza i Krętej
Data dodania do bazy: 2013-03-21 09:49:56
Data ogłoszenia: 2012-06-22 Data wydania: 2012-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/162/12 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji i wydobycia kopalin wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie wsi Przysieka Polska
Data dodania do bazy: 2012-06-23 12:00:09
Data ogłoszenia: 2012-02-13 Data wydania: 2011-12-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/139/11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działalności gospodarczej związanej z usługami turystyczno – rekreacyjnymi i agroturystyką, położonych w obrębie wsi Nowa Wieś
Data dodania do bazy: 2012-02-14 00:08:44
Data ogłoszenia: 2012-01-03 Data wydania: 2011-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/129/11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie wsi Morownica
Data dodania do bazy: 2012-01-15 01:17:50
Data ogłoszenia: 2011-10-21 Data wydania: 2011-08-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/99/11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów lokalizacji siłowni wiatrowych – gmina Śmigiel, obszar „Żegrówko”-„Morownica”
Data dodania do bazy: 2011-10-22 12:52:14