Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat kościański, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2011-08-12 Data wydania: 2011-06-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/92/11 Rady Gminy Kościan z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Racot.
Data dodania do bazy: 2011-08-17 11:20:05
Data ogłoszenia: 2011-06-06 Data wydania: 2011-04-20
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.Le-3.4131-1-108/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2011r. orzekające nieważność uchwały Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXXII/255/2009 Rady Miejskiej z dnia 28 października 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parków siłowni wiatrowych w obrębie wsi Bielewo, Wieszkowo i Żelazno
Data dodania do bazy: 2011-06-07 00:20:00
Data ogłoszenia: 2011-06-06 Data wydania: 2011-04-20
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.Le-3.4131-1-108/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2011r. orzekające nieważność uchwały Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXXII/255/2009 Rady Miejskiej z dnia 28 października 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parków siłowni wiatrowych w obrębie wsi Bielewo, Wieszkowo i Żelazno
Data dodania do bazy: 2011-06-07 00:20:00
Data ogłoszenia: 2011-06-06 Data wydania: 2011-04-20
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.Le-3.4131-1-108/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2011r. orzekające nieważność uchwały Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXXII/255/2009 Rady Miejskiej z dnia 28 października 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parków siłowni wiatrowych w obrębie wsi Bielewo, Wieszkowo i Żelazno
Data dodania do bazy: 2011-06-07 00:20:00
Data ogłoszenia: 2011-05-23 Data wydania: 2011-05-11
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.Le-3.4131-1-138/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 maja 2011r. orzekające nieważność uchwały Rady Miejskiej Krzywinia Nr VI/29/2011 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów eksploatacji kruszywa naturalnego i aktywizacji gospodarczej położonych w obrębie wsi Jerka i Świniec
Data dodania do bazy: 2011-05-24 00:39:00
Data ogłoszenia: 2011-05-23 Data wydania: 2011-05-11
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.Le-3.4131-1-138/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 maja 2011r. orzekające nieważność uchwały Rady Miejskiej Krzywinia Nr VI/29/2011 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów eksploatacji kruszywa naturalnego i aktywizacji gospodarczej położonych w obrębie wsi Jerka i Świniec
Data dodania do bazy: 2011-05-24 00:39:00
Data ogłoszenia: 2011-05-23 Data wydania: 2011-05-11
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.Le-3.4131-1-137/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 maja 2011r. orzekająca nieważność uchwały Rady Miejskiej Krzywinia nr VI/28/2011 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy usługowej, techniczno-produkcyjnej, składów i magazynów w obrębie wsi Łuszkowo
Data dodania do bazy: 2011-05-24 01:30:00
Data ogłoszenia: 2011-05-18 Data wydania: 2010-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Kościan z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska
Data dodania do bazy: 2011-05-18 21:37:00
Data ogłoszenia: 2011-04-05 Data wydania: 2011-03-14
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.Le.5.4131-1-52/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2011r. orzekające nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej Śmigla nr IV/30/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów lokalizacji siłowni wiatrowych – gmina Śmigiel, obszar „Żegrówko” – „Morownica”
Data dodania do bazy: 2011-04-06 00:05:00
Data ogłoszenia: 2011-04-05 Data wydania: 2011-03-14
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.Le.5.4131-1-52/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2011r. orzekające nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej Śmigla nr IV/30/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów lokalizacji siłowni wiatrowych – gmina Śmigiel, obszar „Żegrówko” – „Morownica”
Data dodania do bazy: 2011-04-06 00:05:00