Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat kościański, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2011-04-05 Data wydania: 2011-03-14
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.Le.5.4131-1-53/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2011r. orzekające nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej Śmigla nr IV/31/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów lokalizacji siłowni wiatrowych – gmina Śmigiel, obszar „SPŁAWIE”
Data dodania do bazy: 2011-04-06 00:22:00
Data ogłoszenia: 2011-03-23 Data wydania: 2011-02-21
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.Le.-2.4131-1-33/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011r. orzekające nieważność § 3 pkt 7, § 28 ust. 1, § 29 pkt 4, uchwały Rady Gminy Kościan Nr III/14/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska
Data dodania do bazy: 2011-03-23 19:54:00
Data ogłoszenia: 2011-03-03 Data wydania: 2010-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/22/10 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bieczynach dla działki o nr ewid. 51/1.
Data dodania do bazy: 2011-03-03 23:37:00
Data ogłoszenia: 2011-03-03 Data wydania: 2010-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/23/10 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Borowie dla działki o nr ewid. 121.
Data dodania do bazy: 2011-03-03 22:53:00
Data ogłoszenia: 2011-03-03 Data wydania: 2010-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/24/10 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowicach dla części działki o nr ewid. 74/80.
Data dodania do bazy: 2011-03-03 17:19:00
Data ogłoszenia: 2011-01-17 Data wydania: 2010-06-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/306/2010 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczenia gruntów do zalesienia i podlegających szczególnej ochronie z uwagi na walory krajobrazowe w obrębie wsi Żelazno i Lubiń
Data dodania do bazy: 2011-04-23 01:04:00
Data ogłoszenia: 2011-01-17 Data wydania: 2010-06-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/306/2010 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczenia gruntów do zalesienia i podlegających szczególnej ochronie z uwagi na walory krajobrazowe w obrębie wsi Żelazno i Lubiń
Data dodania do bazy: 2011-04-23 01:04:00
Data ogłoszenia: 2010-11-25 Data wydania: 2010-10-21
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.Le.3.0911-277/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2010r. orzekające nieważność uchwały Rady Miejskiej Kościana Nr XLIII/448/10 z dnia 16 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie pomiędzy ul. Nacławską, ul. Wyzwolenia i torami PKP
Data dodania do bazy: 2011-02-17 21:39:00
Data ogłoszenia: 2010-11-25 Data wydania: 2010-10-21
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.Le.3.0911-276/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2010r. orzekające nieważność uchwały Rady Miejskiej Kościana Nr XLIII/446/10 z dnia 16 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie pomiędzy ul. Bączkowskiego, Marcinkowskiego i kanałem Obry
Data dodania do bazy: 2011-06-03 22:26:00
Data ogłoszenia: 2010-11-16 Data wydania: 2010-09-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/447/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie na os. Konstytucji 3 Maja zatwierdzonego uchwałą nr XI/109/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 13 sierpnia 2007 r.
Data dodania do bazy: 2011-05-04 19:52:00