Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat kościański, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2015-04-10 Data wydania: 2015-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/63/15 Rady Gminy Kościan z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połozonego w obrębie wsi Kurza Góra.
Data dodania do bazy: 2015-04-15 20:19:09
Data ogłoszenia: 2015-04-10 Data wydania: 2015-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/62/15 Rady Gminy Kościan z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Racot dla wybranych terenów - w tym terenu oczyszczalni ścieków.
Data dodania do bazy: 2015-04-15 20:19:09
Data ogłoszenia: 2014-12-31 Data wydania: 2014-12-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.475.2014.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2014r. orzekające nieważność uchwały Nr XLIV/493/14 Rady Gminy Kościan z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kurza Góra – ze względu na istotne naruszenie prawa.
Data dodania do bazy: 2015-03-01 12:50:16
Data ogłoszenia: 2014-10-01 Data wydania: 2014-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/361/14 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany planu polegającej na uchyleniu części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Miejską Śmigla uchwałą nr XIX/194/08 z dnia 31.01.2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Śmigiel w rejonie ul. Południowej.
Data dodania do bazy: 2016-07-16 13:18:11
Data ogłoszenia: 2014-09-30 Data wydania: 2014-09-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.382.2014.5 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 września 2014r. orzekajace nieważność § 3 uchwały Nr LI/361/14 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany planu polegającej na uchyleniu części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Miejską Śmigla uchwałą XIX/194/08 z 31.01.2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Śmigiel w rejonie ulicy Południowej
Data dodania do bazy: 2016-07-16 13:18:11
Data ogłoszenia: 2014-01-22 Data wydania: 2013-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/403/13 Rady Gminy Kościan z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy produkcyjnej (tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług) w obrębie wsi Widziszewo.
Data dodania do bazy: 2014-01-27 22:17:54
Data ogłoszenia: 2013-11-07 Data wydania: 2013-11-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-1.4131.2.49.2013.5 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 listopada 2013r. wskazujące że uchwała Rady Miejskiej Krzywinia nr XLIII/224/2013 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej osiedle ,,Młodych” w Krzywiniu, została wydana z naruszeniem prawa.
Data dodania do bazy: 2013-11-15 07:57:51
Data ogłoszenia: 2013-11-07 Data wydania: 2013-09-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/224/2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej osiedle „Młodych” w Krzywiniu
Data dodania do bazy: 2013-11-15 07:57:51
Data ogłoszenia: 2013-10-18 Data wydania: 2013-10-17
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-4131.2.45.2013.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 października 2013r. wskazujące że uchwała Nr XXXI/351/2013 Rady Gminy Kościan z dnia 9 września 2013 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Oborzyska została podjęta z naruszeniem prawa
Data dodania do bazy: 2013-12-24 14:25:48
Data ogłoszenia: 2013-10-18 Data wydania: 2013-09-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/351/13 Rady Gminy Kościan z dnia 9 września 2013r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Oborzyska
Data dodania do bazy: 2013-12-24 14:25:48