Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Śmigiel gmina Śmigiel, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.382.2014.5 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 września 2014r. orzekajace nieważność § 3 uchwały Nr LI/361/14 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany planu polegającej na uchyleniu części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Miejską Śmigla uchwałą XIX/194/08 z 31.01.2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Śmigiel w rejonie ulicy Południowej1


2