Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-07-18 Data wydania: 2017-07-17
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.410.2017.10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2017 r. orzekające nieważność § 5 ust. 6 w zakresie wyrazów "„oraz szerokości”" oraz § 10 ust. 3 i 4 Uchwały Nr XXXI/203/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie "Мiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic: T. Kościuszki i Jana Pawła II w Ostrzeszowie"
Data dodania do bazy: 2017-07-26 13:40:05
Data ogłoszenia: 2017-07-18 Data wydania: 2017-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/219/17 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110kV relacji GPZ Rawicz - GPZ Góra, na terenie obrębu Czechnowa i Sułowa Małego, Gmina Bojanowo
Data dodania do bazy: 2017-07-26 13:40:05
Data ogłoszenia: 2017-07-18 Data wydania: 2017-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/219/17 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110kV relacji GPZ Rawicz - GPZ Góra, na terenie obrębu Czechnowa i Sułowa Małego, Gmina Bojanowo
Data dodania do bazy: 2017-07-26 13:40:05
Data ogłoszenia: 2017-07-18 Data wydania: 2017-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/502/17 Rady Miasta Piły z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Bocianiej i Jastrzębiej
Data dodania do bazy: 2017-07-26 13:40:05
Data ogłoszenia: 2017-06-12 Data wydania: 2017-06-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.2.29.2017.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. wskazująca że uchwała nr XLV/418/2017 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego teren działki 5/1 we wsi Niewolno gm. Trzemeszno
Data dodania do bazy: 2017-06-12 18:45:41
Data ogłoszenia: 2017-06-12 Data wydania: 2017-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/368/2017 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rej. ul. Tęczowej, ul. Poranek i ul. Świt
Data dodania do bazy: 2017-06-12 18:45:41
Data ogłoszenia: 2017-06-09 Data wydania: 2017-05-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/441/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 38/2, obręb Szczytniki, gmina Kórnik.
Data dodania do bazy: 2017-06-09 18:35:08
Data ogłoszenia: 2017-06-09 Data wydania: 2017-06-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.353.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. orzekające nieważność uchwały nr XXXII/187/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej Chmielinko I oraz terenu górniczego kopalni kruszywa naturalnego w gm. Lwówek
Data dodania do bazy: 2017-06-09 18:35:08
Data ogłoszenia: 2017-06-08 Data wydania: 2017-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/392/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Kamionna, dla obszaru położonego w rejonie ulic Poznańskiej i Powstańców Wielkopolskich
Data dodania do bazy: 2017-06-08 22:40:50
Data ogłoszenia: 2017-06-08 Data wydania: 2017-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/393/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (dz. nr 322)
Data dodania do bazy: 2017-06-08 22:40:50