Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2009-05-20 Data wydania: 2009-03-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/198/2009 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej w rejonie ulicy Wrzesińskiej w Kostrzynie
Data dodania do bazy: 2011-08-16 10:47:02
Data ogłoszenia: 2009-05-20 Data wydania: 2009-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/287/2009 Rady Gminy Suchy las z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chludowo na terenie działek o nr ewid. 107 i 109
Data dodania do bazy: 2011-08-16 10:47:02
Data ogłoszenia: 2009-05-20 Data wydania: 2009-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/285/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i gen. Sikorskiego
Data dodania do bazy: 2011-08-16 10:47:03
Data ogłoszenia: 2009-05-20 Data wydania: 2009-04-28
Tytuł dokumentu: ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Nr WN.I-3.0911-169/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. orzekające nieważność uchwały nr XXV/195/2009 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej z prawem zabudowy mieszkaniowej w Siekierkach Wielkich przy ul. Szkolnej, Gm. Kostrzyn, obejmującego działkę nr geod. 355
Data dodania do bazy: 2011-08-16 10:47:03
Data ogłoszenia: 2009-05-20 Data wydania: 2009-04-28
Tytuł dokumentu: ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Nr WN.I-3.0911-172/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmianami) orzekające nieważność §4 ust. 15 pkt 2b uchwały nr XXV/198/2009 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej w rejonie ulicy Wrzesińskiej w Kostrzynie
Data dodania do bazy: 2011-08-16 10:47:03
Data ogłoszenia: 2009-05-18 Data wydania: 2009-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/216/09 Rady Miasta Czarnków z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnkowa w zachodnim skraju Doliny Noteci
Data dodania do bazy: 2011-08-16 10:47:02
Data ogłoszenia: 2009-05-18 Data wydania: 2009-02-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/363/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonego w Radzewie, Gm. Kórnik
Data dodania do bazy: 2011-08-16 10:47:02
Data ogłoszenia: 2009-05-18 Data wydania: 2009-03-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/197/2009 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Czerlejnie przy ul. Kleszczewskiej, Gm. Kostrzyn, obejmującej część działki nr geod. 66
Data dodania do bazy: 2011-08-16 10:47:02
Data ogłoszenia: 2009-05-15 Data wydania: 2009-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/261/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina
Data dodania do bazy: 2011-08-16 10:47:02
Data ogłoszenia: 2009-05-15 Data wydania: 2009-04-20
Tytuł dokumentu: ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO WN.I-8.0911-122/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XLI/261/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, gmina Mosina
Data dodania do bazy: 2011-08-16 10:47:02