Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2017-05-19 Data wydania: 2017-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/571/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy Nagórkami i Jarotami w Olsztynie” część „C”
Data dodania do bazy: 2017-05-23 12:49:31
Data ogłoszenia: 2017-05-18 Data wydania: 2017-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr BRM.0007.18.2017 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Osetnik, gmina Orneta
Data dodania do bazy: 2017-06-13 18:35:44
Data ogłoszenia: 2017-05-17 Data wydania: 2017-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/190/17 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jeziorany dla terenu położonego w obrębie działki 133/20
Data dodania do bazy: 2017-07-26 13:40:03
Data ogłoszenia: 2017-05-05 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII-284/2017 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu położonego w obrębie geodezyjnym Maróz „Obszar A” w gminie Olsztynek
Data dodania do bazy: 2017-05-06 11:09:58
Data ogłoszenia: 2017-04-28 Data wydania: 2017-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/310/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo-usługowej wsi Ukta
Data dodania do bazy: 2017-05-06 11:09:58
Data ogłoszenia: 2017-04-28 Data wydania: 2016-10-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/63/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Pasłęka
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:41
Data ogłoszenia: 2017-04-28 Data wydania: 2017-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/309/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida, ul. Cicha
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:41
Data ogłoszenia: 2017-04-28 Data wydania: 2017-03-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/195/17 Rady Gminy Dywity z dnia 21 marca 2017r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 297/1 i 297/2 położonych w obrębie Dywity, gm. Dywity
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:41
Data ogłoszenia: 2017-04-21 Data wydania: 2017-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr BRM.0007.19.2017 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Orneta
Data dodania do bazy: 2017-04-24 08:18:48
Data ogłoszenia: 2017-04-20 Data wydania: 2017-03-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/207/2017 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 15 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Adamowo i Biskupiec Kolonia, gmina Biskupiec
Data dodania do bazy: 2017-04-24 08:18:48