Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat gołdapski, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2017-02-21 Data wydania: 2017-01-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/218/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Gołdap, obrębie ewidencyjnym Bałupiany, oznaczonego numerami działek: 222/33, 222/36, 222/37, 222/13
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:54
Data ogłoszenia: 2016-10-24 Data wydania: 2016-10-20
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.372.2016 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 października 2016r. stwierdzające nieważność w całości uchwały nr XXVII/186/2016 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Gołdap, obrębie ewidencyjnym Bałupiany, oznaczonego numerami działek : 222/33, 222/36, 222/37, 222/13
Data dodania do bazy: 2016-11-13 16:55:55
Data ogłoszenia: 2015-09-21 Data wydania: 2015-09-15
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.252.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 15 września 2015r. stwierdzajace nieważnośc w części uchwały Nr VII/39/15 Rady Gminy Dubeninki z dnia 10 sierpnia 2015 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (części) miejscowości Dubeninki w Gminie Dubeninki
Data dodania do bazy: 2015-09-28 21:49:48
Data ogłoszenia: 2015-09-21 Data wydania: 2015-08-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/39/15 Rady Gminy Dubeninki z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (części) miejscowości Dubeninki w Gminie Dubeninki
Data dodania do bazy: 2016-02-22 16:49:13
Data ogłoszenia: 2015-06-19 Data wydania: 2015-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap położonego nad jeziorem Gołdap, ograniczonego: linią brzegową jeziora Gołdap, prawym brzegiem rzeki Gołdapy, południową granicą działki nr 1898/8, północną granicą działki nr 386, zachodnią granicą działek oznaczonych nr geodezyjnymi: 280/2, 280/1, 3280 (nieczynne torowisko), północno - zachodnią granicą działki nr 1978, południową granicą działki nr 1985 do linii brzegowej jeziora Gołdap
Data dodania do bazy: 2015-09-14 14:02:16
Data ogłoszenia: 2015-04-29 Data wydania: 2015-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu elektroenergetycznej linii napowietrznej 110kV relacji Olecko - Gołdap na terenie gminy Gołdap
Data dodania do bazy: 2015-05-01 12:07:59
Data ogłoszenia: 2015-04-29 Data wydania: 2015-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu elektroenergetycznej linii napowietrznej 110kV relacji Olecko - Gołdap na terenie gminy Gołdap
Data dodania do bazy: 2015-05-01 12:07:59
Data ogłoszenia: 2015-04-29 Data wydania: 2015-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu elektroenergetycznej linii napowietrznej 110kV relacji Olecko - Gołdap na terenie gminy Gołdap
Data dodania do bazy: 2015-05-01 12:07:59
Data ogłoszenia: 2014-06-12 Data wydania: 2014-06-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.138.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 9 czerwca 2014r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr L/306/2014 Rady Gminy Prostki z dnia 29 kwietnia 2014 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Różyńsk Wielki gmina Prostki
Data dodania do bazy: 2014-06-22 12:04:35
Data ogłoszenia: 2013-01-04 Data wydania: 2012-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/89/12 Rady Gminy Dubeninki z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Pobłędzie położonej w obrębie geodezyjnym Skajzgiry w Gminie Dubeninki
Data dodania do bazy: 2013-01-04 19:29:58