Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat węgorzewski, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2016-07-11 Data wydania: 2016-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/177/2016 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych Węgorzewo – Jezioro Święcajty
Data dodania do bazy: 2016-07-16 13:07:39
Data ogłoszenia: 2016-02-02 Data wydania: 2015-11-17
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Ol 1049/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 30 listopada 2011 r., nr XVII/124/2011 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2016-02-08 12:42:05
Data ogłoszenia: 2015-12-07 Data wydania: 2015-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Guja, Gmina Węgorzewo, dla terenu o powierzchni około 0,7 ha
Data dodania do bazy: 2016-01-18 21:02:48
Data ogłoszenia: 2015-11-18 Data wydania: 2015-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/102/2015 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Trygort, Gmina Węgorzewo, dla terenu o powierzchni około 2,5 ha
Data dodania do bazy: 2015-11-19 07:15:43
Data ogłoszenia: 2015-09-15 Data wydania: 2015-09-11
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.247.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 11 września 2015r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XI/83/2015 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Ogonki - Jezioro Święcajty w gminie Węgorzewo
Data dodania do bazy: 2015-09-21 11:07:25
Data ogłoszenia: 2015-09-15 Data wydania: 2015-07-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/83/2015 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Ogonki – Jezioro Święcajty w gminie Węgorzewo
Data dodania do bazy: 2015-09-21 11:07:25
Data ogłoszenia: 2015-09-15 Data wydania: 2015-09-11
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.248.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 11 września 2015r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XI/82/2015 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Ogonki - Jezioro Stręgiel w gminie Węgorzewo
Data dodania do bazy: 2015-09-21 11:07:25
Data ogłoszenia: 2015-09-15 Data wydania: 2015-07-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/82/2015 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Ogonki – Jezioro Stręgiel w gminie Węgorzewo
Data dodania do bazy: 2015-09-21 11:07:25
Data ogłoszenia: 2015-04-22 Data wydania: 2015-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo – Południe”
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:24
Data ogłoszenia: 2015-04-08 Data wydania: 2015-04-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.64.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 1 kwietnia 2015r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr V/22/15 Rady Gminy w Pozezdrzu z 23 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Harsz, Gmina Pozezdrze
Data dodania do bazy: 2015-04-18 14:34:11