Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat bartoszycki, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2017-05-25 Data wydania: 2017-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/217/2017 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce
Data dodania do bazy: 2017-05-26 08:40:55
Data ogłoszenia: 2016-12-08 Data wydania: 2016-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/178/16 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” ochrony uzdrowiskowej położonej w rejonie miejscowości Nowa Wieś Iławecka w gminie Górowo Iławeckie
Data dodania do bazy: 2016-12-16 11:42:08
Data ogłoszenia: 2016-10-12 Data wydania: 2016-10-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.354.2016 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 października 2016r. stwierdzające nieważność uchwały nr XIX/167/16 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” ochrony uzdrowiskowej położonej w rejonie miejscowości Nowa Wieś Iławecka w gminie Górowo Iławeckie
Data dodania do bazy: 2016-10-21 10:04:20
Data ogłoszenia: 2016-06-20 Data wydania: 2016-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/186/2016 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bartoszyce obejmującego teren położony we wsi Plęsy
Data dodania do bazy: 2016-06-22 19:48:09
Data ogłoszenia: 2016-04-19 Data wydania: 2016-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/72/16 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek, w części działek 20 i 21/5 obręb geodezyjny Bisztynek 2
Data dodania do bazy: 2016-07-04 20:50:28
Data ogłoszenia: 2016-02-25 Data wydania: 2016-01-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/108/2016 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce
Data dodania do bazy: 2016-04-11 23:06:15
Data ogłoszenia: 2015-12-07 Data wydania: 2015-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/80/2015 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bartoszyce
Data dodania do bazy: 2016-01-18 21:02:49
Data ogłoszenia: 2015-01-14 Data wydania: 2014-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/360/14 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy obejmującej działkę nr 102/9 w obrębie Pieszkowo
Data dodania do bazy: 2016-02-16 18:59:56
Data ogłoszenia: 2013-10-31 Data wydania: 2013-09-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/230/2013 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 26 września 2013r. w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bartoszyce.
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:53:05
Data ogłoszenia: 2013-05-22 Data wydania: 2013-04-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/208/2013 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bartoszyce.
Data dodania do bazy: 2013-08-04 12:43:34