Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat szczycieński, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2018-02-21 Data wydania: 2018-02-19
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.88.2018 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 19 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXV/302/18 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Popowa Wola
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:48
Data ogłoszenia: 2018-01-22 Data wydania: 2017-12-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/238/2017 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 37/5 położonej w obrębie geodezyjnym Michałki
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:45:52
Data ogłoszenia: 2017-04-03 Data wydania: 2017-02-02
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Ol 1413/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 18 października 2016 r. nr XXIII/153/2016 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:35
Data ogłoszenia: 2017-03-23 Data wydania: 2017-01-17
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Ol 1006/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 lutego 2016 roku nr XIV/118/16 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 179/54 w obrębie geodezyjnym Linowo, gmina Dźwierzuty
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:17
Data ogłoszenia: 2017-03-23 Data wydania: 2017-01-17
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Ol 1005/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2017r. ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 lutego 2016 roku nr XIV/117/16 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek ewidencyjnych nr 89/1, 89/2, 89/3, obręb Dąbrowa, gmina Dźwierzuty
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:17
Data ogłoszenia: 2016-12-15 Data wydania: 2016-10-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/153/2016 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym
Data dodania do bazy: 2017-03-08 18:02:03
Data ogłoszenia: 2016-07-28 Data wydania: 2016-03-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/128/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 18 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Dąbrowa
Data dodania do bazy: 2016-08-04 10:20:57
Data ogłoszenia: 2016-06-29 Data wydania: 2016-02-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/117/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek ewidencyjnych nr 89/1, 89/2, 89/3, obręb Dąbrowa, gmina Dźwierzuty
Data dodania do bazy: 2016-06-30 11:31:58
Data ogłoszenia: 2016-06-29 Data wydania: 2016-02-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/118/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 179/54 w obrębie geodezyjnym Linowo, gmina Dźwierzuty
Data dodania do bazy: 2016-06-30 11:31:58
Data ogłoszenia: 2016-06-28 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/113/2016 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Szczytno – rejon Placu Wolności i Jeziora Domowego Małego”
Data dodania do bazy: 2016-06-29 12:52:20