Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat lidzbarski, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2017-05-18 Data wydania: 2017-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr BRM.0007.18.2017 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Osetnik, gmina Orneta
Data dodania do bazy: 2017-06-13 18:35:44
Data ogłoszenia: 2017-04-21 Data wydania: 2017-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr BRM.0007.19.2017 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Orneta
Data dodania do bazy: 2017-04-24 08:18:48
Data ogłoszenia: 2015-12-29 Data wydania: 2015-10-06
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Ol 818/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 6 października 2015r. w sprawie ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 24 września 2014 r., nr XLVIII/352/14 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Drwęczno, Gmina Orneta
Data dodania do bazy: 2016-01-17 09:43:33
Data ogłoszenia: 2015-10-05 Data wydania: 2015-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/36/15 Rady Gminy Kiwity z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kiwity w obrębie geodezyjnym Kobiela
Data dodania do bazy: 2016-01-26 08:05:09
Data ogłoszenia: 2015-10-05 Data wydania: 2015-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/37/15 Rady Gminy Kiwity z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kiwity w obrębie geodezyjnym Kierwiny
Data dodania do bazy: 2016-01-26 08:05:09
Data ogłoszenia: 2015-06-22 Data wydania: 2015-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr BRM.0007.30.2015 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 27 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Nowy Dwór, gmina Orneta
Data dodania do bazy: 2015-06-28 14:00:07
Data ogłoszenia: 2014-12-02 Data wydania: 2014-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/352/14 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Drwęczno, gmina Orneta
Data dodania do bazy: 2015-01-19 13:28:25
Data ogłoszenia: 2014-02-06 Data wydania: 2013-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr OR.BR.0007.84.2013.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lidzbark Warmiński dotyczącej fragmentów jednostek urbanistycznych A, E3 i F.
Data dodania do bazy: 2014-02-10 08:56:18
Data ogłoszenia: 2014-02-06 Data wydania: 2014-01-16
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.13.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 16 stycznia 2014r. stwierdzające nieważność w częsci uchwały nr OR.BR.0007.84.2013.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lidzbark Warmiński dotyczącej fragmentów jednostek urbanistycznych A, E3 i F
Data dodania do bazy: 2014-02-10 08:56:18
Data ogłoszenia: 2013-10-09 Data wydania: 2013-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/264/13 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geodezyjnego Krzykały, gmina Orneta.
Data dodania do bazy: 2013-10-22 21:56:24