Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2009-05-13 Data wydania: 2009-03-19
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XX/424/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Przemysłowej w Elblągu
Data dodania do bazy: 2011-07-25 10:40:48
Data ogłoszenia: 2009-05-13 Data wydania: 2009-03-19
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XX/425/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krasny Las Północny-Zachód w Elblągu
Data dodania do bazy: 2011-07-25 10:40:48
Data ogłoszenia: 2009-05-11 Data wydania: 2009-03-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLIV/244/09 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w rejonie ulic Przemysłowa - Mazowiecka - Bałtycka i granica administracyjna Miasta Kętrzyn uchwalonego przez Radę Miejską w Kętrzynie uchwałą Nr XXXVII/241/04 z dnia 25 listopada 2004 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 192, poz. 2728 z 20 grudnia 2004 r.
Data dodania do bazy: 2011-07-25 10:40:48
Data ogłoszenia: 2009-05-07 Data wydania: 2009-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXVI/262/09 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Wójtowo, gmina Barczewo
Data dodania do bazy: 2011-07-18 15:07:29
Data ogłoszenia: 2009-04-22 Data wydania: 2009-03-17
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXVI/224/09 Rady Gminy Dywity z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatytułowanego "Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Dywity dla terenu oznaczonego symbolem 18M"
Data dodania do bazy: 2011-07-18 15:07:29
Data ogłoszenia: 2009-04-17 Data wydania: 2009-03-12
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIV/217/09 Rady Gminy Biskupiec z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Piotrowice Małe, Gmina Biskupiec, obejmującego teren działek 99/38, 99/40
Data dodania do bazy: 2011-07-18 15:07:29
Data ogłoszenia: 2009-04-17 Data wydania: 2008-11-19
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIII/122/2008 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Monasterzysko w gminie Młynary
Data dodania do bazy: 2011-07-18 15:07:29
Data ogłoszenia: 2009-04-10 Data wydania: 2009-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXVII/12/09 Rady Gminy Rybno z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rybno w miejscowości Rybno
Data dodania do bazy: 2011-07-18 15:07:29
Data ogłoszenia: 2009-04-08 Data wydania: 2009-02-19
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIX/128/2009 Rady Gminy Godkowo z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie drogi powiatowej nr 09344 z Godkowa do Skowron w Godkowie, Gmina Godkowo
Data dodania do bazy: 2011-07-18 15:07:29
Data ogłoszenia: 2009-04-08 Data wydania: 2009-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIX4236/2009 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kurki w gminie Olsztynek 4 Sektor "B"
Data dodania do bazy: 2011-07-18 15:07:29