Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat gliwicki, śląskie


Data ogłoszenia: 2013-12-23 Data wydania: 2013-12-20
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.44.2013 Wojewody Śląskiego z dnia 20 grudnia 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XXVIII/278/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych sołectwa Świbie uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr XXXVI/208/2002 z dnia 8 października 2002 r. z późn. zm.
Data dodania do bazy: 2013-12-28 12:55:31
Data ogłoszenia: 2013-11-20 Data wydania: 2013-11-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/279/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych wsi Wielowieś uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr XXV-133/2001 z dnia 6 lipca 2001 r. z późn. zm.
Data dodania do bazy: 2013-11-25 22:30:59
Data ogłoszenia: 2013-11-20 Data wydania: 2013-11-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/280/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr VII-46/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. z późn. zm.
Data dodania do bazy: 2013-11-25 22:30:59
Data ogłoszenia: 2013-11-20 Data wydania: 2013-11-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/277/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych sołectw Borowiany-Raduń uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr XXXVI/201/2002 z dnia 8 października 2002r. z późn. zm.
Data dodania do bazy: 2013-11-24 16:21:29
Data ogłoszenia: 2013-11-20 Data wydania: 2013-11-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/277/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych sołectw Borowiany-Raduń uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr XXXVI/201/2002 z dnia 8 października 2002r. z późn. zm.
Data dodania do bazy: 2013-11-24 16:21:29
Data ogłoszenia: 2013-11-20 Data wydania: 2013-11-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/278/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych sołectwa Świbie uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr XXXVI/208/2002 z dnia 8 października 2002 r. z późn. zm.
Data dodania do bazy: 2013-11-24 16:21:29
Data ogłoszenia: 2013-11-12 Data wydania: 2013-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/560/13 Rady Miasta Knurów z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie szkoły, pomiędzy ul.ks.A.Koziełka i ul.A.Słoniny
Data dodania do bazy: 2013-11-13 23:05:03
Data ogłoszenia: 2013-09-26 Data wydania: 2013-09-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/536/13 Rady Miasta Knurów z dnia 18 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie ul. Dworcowej
Data dodania do bazy: 2013-10-28 14:54:50
Data ogłoszenia: 2013-04-30 Data wydania: 2013-04-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/225/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych Radonia uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr XXXVI/206/2002 z dnia 8 października 2002r.
Data dodania do bazy: 2015-01-02 10:45:35
Data ogłoszenia: 2013-03-29 Data wydania: 2013-03-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/464/13 Rady Miasta Knurów z dnia 20 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego po północno-wschodniej stronie skrzyżowania ulic 1-go Maja i Jęczmiennej
Data dodania do bazy: 2013-09-26 22:10:49