Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Toszek, śląskie


Data ogłoszenia: 2011-01-19 Data wydania: 2010-10-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/457/2010 Rada Miejska w Toszku z dnia 19 października 2010r. w sprawie ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZAINWESTOWANYCH I ROZWOJOWYCH SOŁECTWA BOGUSZYCE
Data dodania do bazy: 2011-04-07 18:37:00
Data ogłoszenia: 2011-01-19 Data wydania: 2010-10-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/470/2010 Rada Miejska w Toszku z dnia 19 października 2010r. w sprawie ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY TOSZEK
Data dodania do bazy: 2011-05-27 21:14:00
Data ogłoszenia: 2011-01-19 Data wydania: 2010-10-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/458/2010 Rada Miejska w Toszku z dnia 19 października 2010r. w sprawie ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZAINWESTOWANYCH I ROZWOJOWYCH SOŁECTWA CIOCHOWICE
Data dodania do bazy: 2011-06-05 18:06:00
Data ogłoszenia: 2011-01-19 Data wydania: 2010-10-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/470/2010 Rada Miejska w Toszku z dnia 19 października 2010r. w sprawie ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY TOSZEK
Data dodania do bazy: 2011-05-27 21:14:00
Data ogłoszenia: 2011-01-19 Data wydania: 2010-10-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/459/2010 Rada Miejska w Toszku z dnia 19 października 2010r. w sprawie: ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZAINWESTOWANYCH I ROZWOJOWYCH SOŁECTWA KOTULIN
Data dodania do bazy: 2011-03-14 23:53:00
Data ogłoszenia: 2011-01-19 Data wydania: 2010-10-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/470/2010 Rada Miejska w Toszku z dnia 19 października 2010r. w sprawie ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY TOSZEK
Data dodania do bazy: 2011-05-27 21:14:00
Data ogłoszenia: 2011-01-19 Data wydania: 2010-10-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/460/2010 Rada Miejska w Toszku z dnia 19 października 2010r. w sprawie ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZAINWESTOWANYCH I ROZWOJOWYCH WSI KOTULIN MAŁY
Data dodania do bazy: 2011-03-14 19:23:00
Data ogłoszenia: 2011-01-19 Data wydania: 2010-10-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/461/2010 Rada Miejska w Toszku z dnia 19 października 2010r. w sprawie ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZAINWESTOWANYCH I ROZWOJOWYCH SOŁECTWA LIGOTA TOSZECKA
Data dodania do bazy: 2011-02-22 00:23:00
Data ogłoszenia: 2011-01-19 Data wydania: 2010-10-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/470/2010 Rada Miejska w Toszku z dnia 19 października 2010r. w sprawie ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY TOSZEK
Data dodania do bazy: 2011-05-27 21:14:00
Data ogłoszenia: 2011-01-19 Data wydania: 2010-10-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/470/2010 Rada Miejska w Toszku z dnia 19 października 2010r. w sprawie ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY TOSZEK
Data dodania do bazy: 2011-05-27 21:14:00