Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Pilchowice, śląskie


Data ogłoszenia: 2016-06-07 Data wydania: 2016-06-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.62.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 3 czerwca 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Pilchowice nr XX/175/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego część terenów sołectw: Żernica, Nieborowice, Kuźnia Nieborowska i Wilcza, zatwierdzonego uchwałą Nr VII/51/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31 maja 2007 roku (Dz. U. Woj. Śl. Nr 131, poz. 2588 z dnia 9 sierpnia 2007r.)
Data dodania do bazy: 2016-06-13 12:06:22
Data ogłoszenia: 2016-06-07 Data wydania: 2016-06-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.62.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 3 czerwca 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Pilchowice nr XX/175/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego część terenów sołectw: Żernica, Nieborowice, Kuźnia Nieborowska i Wilcza, zatwierdzonego uchwałą Nr VII/51/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31 maja 2007 roku (Dz. U. Woj. Śl. Nr 131, poz. 2588 z dnia 9 sierpnia 2007r.)
Data dodania do bazy: 2016-06-13 12:06:22
Data ogłoszenia: 2016-06-07 Data wydania: 2016-06-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.62.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 3 czerwca 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Pilchowice nr XX/175/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego część terenów sołectw: Żernica, Nieborowice, Kuźnia Nieborowska i Wilcza, zatwierdzonego uchwałą Nr VII/51/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31 maja 2007 roku (Dz. U. Woj. Śl. Nr 131, poz. 2588 z dnia 9 sierpnia 2007r.)
Data dodania do bazy: 2016-06-13 12:06:22
Data ogłoszenia: 2016-06-07 Data wydania: 2016-06-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.62.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 3 czerwca 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Pilchowice nr XX/175/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego część terenów sołectw: Żernica, Nieborowice, Kuźnia Nieborowska i Wilcza, zatwierdzonego uchwałą Nr VII/51/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31 maja 2007 roku (Dz. U. Woj. Śl. Nr 131, poz. 2588 z dnia 9 sierpnia 2007r.)
Data dodania do bazy: 2016-06-13 12:06:22
Data ogłoszenia: 2016-04-27 Data wydania: 2016-04-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/174/16 Rady Gminy Pilchowice z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmującego część terenu sołectwa Stanica, zatwierdzonego uchwałą Nr VII/50/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31 maja 2007 roku (Dz. U. Woj. Śl. Nr 131, poz. 2587 z dnia 9 sierpnia 2007 r.)
Data dodania do bazy: 2016-04-28 14:44:32
Data ogłoszenia: 2016-04-27 Data wydania: 2016-04-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/177/16 Rady Gminy Pilchowice z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmującego część terenów sołectw: Pilchowice, Wilcza, Leboszowice, zatwierdzonego uchwałą Nr VII/53/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31 maja 2007 roku (Dz. U. Woj. Śl. Nr 131, poz. 2590 z dnia 9 sierpnia 2007 r.)
Data dodania do bazy: 2016-06-24 09:43:51
Data ogłoszenia: 2016-04-27 Data wydania: 2016-04-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/177/16 Rady Gminy Pilchowice z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmującego część terenów sołectw: Pilchowice, Wilcza, Leboszowice, zatwierdzonego uchwałą Nr VII/53/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31 maja 2007 roku (Dz. U. Woj. Śl. Nr 131, poz. 2590 z dnia 9 sierpnia 2007 r.)
Data dodania do bazy: 2016-06-24 09:43:51
Data ogłoszenia: 2016-04-27 Data wydania: 2016-04-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/175/16 Rady Gminy Pilchowice z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmującego część terenów sołectw: Żernica, Nieborowice, Kuźnia Nieborowska i Wilcza, zatwierdzonego uchwałą Nr VII/51/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31 maja 2007 roku (Dz. U. Woj. Śl. Nr 131, poz. 2588 z dnia 9 sierpnia 2007 r.)
Data dodania do bazy: 2016-06-24 09:43:51
Data ogłoszenia: 2016-04-27 Data wydania: 2016-04-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/176/16 Rady Gminy Pilchowice z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmującego część terenu sołectwa Wilcza, zatwierdzonego uchwałą Nr VII/52/2007 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31 maja 2007 roku (Dz. U. Woj. Śl. Nr 131, poz. 2589 z dnia 9 sierpnia 2007 r.)
Data dodania do bazy: 2016-06-22 19:48:09
Data ogłoszenia: 2016-04-27 Data wydania: 2016-04-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/177/16 Rady Gminy Pilchowice z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmującego część terenów sołectw: Pilchowice, Wilcza, Leboszowice, zatwierdzonego uchwałą Nr VII/53/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31 maja 2007 roku (Dz. U. Woj. Śl. Nr 131, poz. 2590 z dnia 9 sierpnia 2007 r.)
Data dodania do bazy: 2016-06-24 09:43:51