Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego podlaskie


Data ogłoszenia: 2017-12-14 Data wydania: 2017-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/307/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Wasilków (w sąsiedztwie rejonu Panerka)
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:04
Data ogłoszenia: 2017-12-13 Data wydania: 2017-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 280/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn: obszaru położonego w strefie ochrony konserwatorskiej, w części obejmującej tereny w rejonie ulic Krzywej i Łąkowej
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:04
Data ogłoszenia: 2017-12-13 Data wydania: 2017-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/161/17 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:45:44
Data ogłoszenia: 2017-12-11 Data wydania: 2017-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 194/XXXIV/17 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo dla terenów położonych w obrębie wsi Popowo”
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:45:44
Data ogłoszenia: 2017-12-07 Data wydania: 2017-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/489/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Północnej w Suwałkach
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:45:44
Data ogłoszenia: 2017-07-27 Data wydania: 2017-07-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.99.2017.EC Wojewody Podlaskiego z dnia 26 lipca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXX/222/2017 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza w Tykocinie
Data dodania do bazy: 2017-07-31 22:35:19
Data ogłoszenia: 2017-06-12 Data wydania: 2017-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/585/17 Rady Miasta Białystok z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku (w rejonie ul. Plażowej, ul. Baranowickiej i granicy administracyjnej miasta) – I etap
Data dodania do bazy: 2017-06-12 18:45:37
Data ogłoszenia: 2017-06-09 Data wydania: 2017-06-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.76.2017.KK Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXII/155/2017 Rady Gminy Przerośl z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl, obejmującego część obrębu geodezyjnego Morgi
Data dodania do bazy: 2017-06-09 18:35:05
Data ogłoszenia: 2017-06-09 Data wydania: 2017-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/260/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wychodne i Zielone Królewskie w gminie Suwałki
Data dodania do bazy: 2017-06-09 18:35:05
Data ogłoszenia: 2017-06-09 Data wydania: 2017-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/260/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wychodne i Zielone Królewskie w gminie Suwałki
Data dodania do bazy: 2017-06-09 18:35:05