Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego podlaskie


Data ogłoszenia: 2018-03-01 Data wydania: 2018-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/301/18 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr X/68/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 10 grudnia 2003 r. w § 6 ust. 1 pkt 1 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki oraz uchwały nr XLVII/361/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 9 października 2014 roku w § 3 pkt 1 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-03-01 Data wydania: 2018-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/301/18 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr X/68/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 10 grudnia 2003 r. w § 6 ust. 1 pkt 1 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki oraz uchwały nr XLVII/361/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 9 października 2014 roku w § 3 pkt 1 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-03-01 Data wydania: 2018-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/301/18 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr X/68/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 10 grudnia 2003 r. w § 6 ust. 1 pkt 1 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki oraz uchwały nr XLVII/361/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 9 października 2014 roku w § 3 pkt 1 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-03-01 Data wydania: 2018-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/301/18 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr X/68/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 10 grudnia 2003 r. w § 6 ust. 1 pkt 1 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki oraz uchwały nr XLVII/361/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 9 października 2014 roku w § 3 pkt 1 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-03-01 Data wydania: 2018-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/301/18 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr X/68/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 10 grudnia 2003 r. w § 6 ust. 1 pkt 1 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki oraz uchwały nr XLVII/361/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 9 października 2014 roku w § 3 pkt 1 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-02-14 Data wydania: 2018-01-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/219/18 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miejscowości Czyżew
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2018-02-05 Data wydania: 2018-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/353/18 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Wasilkowa ("Cmentarz w Świętej Wodzie")
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2018-02-05 Data wydania: 2018-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/521/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy Franciszkańskiej w Suwałkach
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2018-02-01 Data wydania: 2018-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/284/18 Rady Miasta Sejny z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części miasta SEJNY w rejonie ulicy Powstańców Sejneńskich”
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2018-01-17 Data wydania: 2018-01-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/695/18 Rady Miasta Białystok z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku (rejon ulic: Zaściańskiej i Nowowarszawskiej)
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02