Strona główna Informacje Polityka prywatnościpowiat hajnowski:
Białowieża
Czeremcha
Dubicze Cerkiewne
Kleszczele

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat hajnowski, podlaskie


Data ogłoszenia: 2017-04-04 Data wydania: 2017-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/174/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka – dla terenów położonych w rejonie ul. Słowackiego.
Data dodania do bazy: 2017-04-19 22:53:59
Data ogłoszenia: 2016-08-31 Data wydania: 2016-08-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.140.2016.ACh Wojewody Podlaskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. stwierdzam nieważność uchwały nr XVIII/129/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka – dla terenów położonych w rejonie ul. Rakowieckiego i ul. Lipowej
Data dodania do bazy: 2016-09-23 13:43:50
Data ogłoszenia: 2016-07-29 Data wydania: 2016-07-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/129/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka – dla terenów położonych w rejonie ul.Rakowieckiego i ul.Lipowej
Data dodania do bazy: 2016-07-29 20:31:54
Data ogłoszenia: 2014-11-28 Data wydania: 2014-11-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/312/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka Obszar 3 "Hajnówka - Wschód"
Data dodania do bazy: 2014-12-09 16:48:26
Data ogłoszenia: 2014-09-22 Data wydania: 2014-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/274/14 Rady Gminy Narewka z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowo-usługowych w obrębie Siemianówka
Data dodania do bazy: 2014-11-05 23:20:41
Data ogłoszenia: 2014-09-16 Data wydania: 2014-08-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/295/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka Obszar 3 "Hajnówka - Wschód"
Data dodania do bazy: 2014-10-19 11:30:10
Data ogłoszenia: 2014-09-15 Data wydania: 2014-08-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/294/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka Obszar 2 "Hajnówka Południe"
Data dodania do bazy: 2014-10-12 16:05:03
Data ogłoszenia: 2014-08-13 Data wydania: 2014-07-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr 35.181.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czyże z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych
Data dodania do bazy: 2014-08-16 11:29:44
Data ogłoszenia: 2014-08-13 Data wydania: 2014-07-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr 35.181.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czyże z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych
Data dodania do bazy: 2014-08-16 11:29:44
Data ogłoszenia: 2014-08-13 Data wydania: 2014-07-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr 35.181.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czyże z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych
Data dodania do bazy: 2014-08-16 11:29:44