Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Morgi gmina Przerośl, podlaskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.76.2017.KK Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXII/155/2017 Rady Gminy Przerośl z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl, obejmującego część obrębu geodezyjnego Morgi1


2


3