Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Białystok, podlaskie


Data ogłoszenia: 2018-03-07 Data wydania: 2018-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/697/18 Rady Miasta Białystok z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku (rejon ulic: Zaściańskiej i Nowowarszawskiej)
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-03-07 Data wydania: 2018-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/698/18 Rady Miasta Białystok z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. J.H. Dąbrowskiego i Botanicznej)
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-01-17 Data wydania: 2018-01-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/695/18 Rady Miasta Białystok z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku (rejon ulic: Zaściańskiej i Nowowarszawskiej)
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2017-06-12 Data wydania: 2017-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/585/17 Rady Miasta Białystok z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku (w rejonie ul. Plażowej, ul. Baranowickiej i granicy administracyjnej miasta) – I etap
Data dodania do bazy: 2017-06-12 18:45:37
Data ogłoszenia: 2017-04-26 Data wydania: 2017-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/538/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku (rejon ul. W. Wysockiego i ul. W. Jagiełły)
Data dodania do bazy: 2017-04-26 22:05:47
Data ogłoszenia: 2016-12-29 Data wydania: 2016-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/434/16 Rady Miasta Białystok z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli: Sienkiewicza i Bojary w Białymstoku (w rejonie ulic: Jurowieckiej, Warszawskiej, Ogrodowej i Nowogródzkiej)
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:27
Data ogłoszenia: 2016-12-29 Data wydania: 2016-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/435/16 Rady Miasta Białystok z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku (rejon ul. W. Raginisa i ul. Armii Ludowej) - etap I
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:27
Data ogłoszenia: 2016-12-29 Data wydania: 2016-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/436/16 Rady Miasta Białystok z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku (rejon ul. Pałacowej i Stary Rynek)
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:01:01
Data ogłoszenia: 2016-12-29 Data wydania: 2016-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/445/16 Rady Miasta Białystok z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku (rejon ulic: Poziomej i Dojnowskiej)
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:01:26
Data ogłoszenia: 2016-11-17 Data wydania: 2016-10-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/416/16 Rady Miasta Białystok z dnia 24 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku (rejon przedłużenia ul. Jutrzenki)
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:46:12