Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Suwałki, podlaskie


Data ogłoszenia: 2018-03-05 Data wydania: 2018-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/537/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na południe od GPZ „Reja” w Suwałkach
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-03-05 Data wydania: 2018-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/538/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej dzielnicy przemysłowej w Suwałkach
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-02-05 Data wydania: 2018-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/521/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy Franciszkańskiej w Suwałkach
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2017-12-29 Data wydania: 2017-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/510/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami: M. Reja, Tysiąclecia Litwy i Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:42
Data ogłoszenia: 2017-12-07 Data wydania: 2017-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/489/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Północnej w Suwałkach
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:45:44
Data ogłoszenia: 2017-06-05 Data wydania: 2017-06-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.75.2017.AK Wojewody Podlaskiego z dnia 2 czerwca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach nr XXXII/391/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy Sportowej w Suwałkach
Data dodania do bazy: 2017-06-05 20:30:54
Data ogłoszenia: 2017-05-04 Data wydania: 2017-04-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/391/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy Sportowej w Suwałkach
Data dodania do bazy: 2017-05-06 11:09:57
Data ogłoszenia: 2017-03-20 Data wydania: 2017-02-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/363/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, A. Mickiewicza i rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach
Data dodania do bazy: 2017-03-22 08:42:53
Data ogłoszenia: 2016-12-27 Data wydania: 2016-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/313/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicą Szpitalną a ulicą W. Reymonta w Suwałkach
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:00:31
Data ogłoszenia: 2016-11-17 Data wydania: 2016-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:10