Strona główna Informacje Polityka prywatnościpowiat augustowski:
Bargłów Kościelny
Lipsk
Sztabin

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat augustowski, podlaskie


Data ogłoszenia: 2017-01-20 Data wydania: 2017-01-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/284/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Netta – Rybacka”
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:50
Data ogłoszenia: 2016-12-23 Data wydania: 2016-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/120/16 Rady Gminy Płaska z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Płaska
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:00:31
Data ogłoszenia: 2015-02-04 Data wydania: 2014-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/21/14 Rady Gminy Płaska z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla działek o nr ewid. 348 i 349 z obrębu ewid. Rudawka
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:39:39
Data ogłoszenia: 2013-10-07 Data wydania: 2013-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/216/13 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Zarzecze III”
Data dodania do bazy: 2013-10-28 14:54:42
Data ogłoszenia: 2012-11-21 Data wydania: 2012-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/138/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Mazurska – rozdzielnia prądu”
Data dodania do bazy: 2012-11-22 14:00:58
Data ogłoszenia: 2012-06-14 Data wydania: 2012-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/80/12 Rady Gminy Płaska z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płaska
Data dodania do bazy: 2012-06-18 11:54:48
Data ogłoszenia: 2012-06-14 Data wydania: 2012-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/80/12 Rady Gminy Płaska z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płaska
Data dodania do bazy: 2012-06-18 11:54:48
Data ogłoszenia: 2012-06-14 Data wydania: 2012-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/80/12 Rady Gminy Płaska z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płaska
Data dodania do bazy: 2012-06-18 11:54:48
Data ogłoszenia: 2012-06-14 Data wydania: 2012-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/80/12 Rady Gminy Płaska z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płaska
Data dodania do bazy: 2012-06-18 11:54:48
Data ogłoszenia: 2012-06-14 Data wydania: 2012-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/80/12 Rady Gminy Płaska z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płaska
Data dodania do bazy: 2012-06-18 11:54:48