Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego podlaskie


Data ogłoszenia: 2009-12-23 Data wydania: 2009-12-18
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-175/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 18 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/294/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Podbudówek w gminie Suwałki
Data dodania do bazy: 2011-05-18 23:40:00
Data ogłoszenia: 2009-12-14 Data wydania: 2009-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/164/09 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze położonej między ulicami: Drohiczyńską, Ogrodową i Żeromskiego
Data dodania do bazy: 2011-03-11 20:23:00
Data ogłoszenia: 2009-12-10 Data wydania: 2009-11-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/182/09 Rady Gminy Szepietowo z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Szepietowo w rejonie ulic Głównej i Piwnej
Data dodania do bazy: 2011-03-30 21:01:00
Data ogłoszenia: 2009-12-10 Data wydania: 2009-11-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/292/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki
Data dodania do bazy: 2011-04-15 00:39:00
Data ogłoszenia: 2009-12-10 Data wydania: 2009-11-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/293/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki
Data dodania do bazy: 2011-03-24 00:46:00
Data ogłoszenia: 2009-12-10 Data wydania: 2009-12-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.BG.0911-168/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 3 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 153/XXVIII/09 Rady Gminy Zambrów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Zambrów dotyczącego terenów przyległych do trasy obwodnicy Zambrowa, w ciągu drogi krajowej Nr 8 – wieś Wiśniewo
Data dodania do bazy: 2011-03-14 22:48:00
Data ogłoszenia: 2009-12-07 Data wydania: 2009-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 152/XXVIII/09 Rady Gminy Zambrów z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Zambrów obejmującego tereny przyległe do drogi powiatowej Zambrów – Cieciorki, położonych na gruntach wsi Nagórki-Jabłoń
Data dodania do bazy: 2011-05-22 21:15:00
Data ogłoszenia: 2009-12-02 Data wydania: 2009-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/183/09 Rady Miasta Sejny z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/06 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny
Data dodania do bazy: 2011-06-06 21:15:00
Data ogłoszenia: 2009-12-02 Data wydania: 2009-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/165/09 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 października 2009r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr IX/49/03 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze terenu położonego między ulicami Górną i Kościelną w kierunku granic administracyjnych miasta
Data dodania do bazy: 2011-04-30 01:46:00
Data ogłoszenia: 2009-11-20 Data wydania: 2009-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr 361/L/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża - Obszar P16 (obejmującego tereny położone w sąsiedztwie ul. Poznańskiej i ul. Kraska)
Data dodania do bazy: 2011-02-20 20:40:00