Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nagórki-Jabłoń gmina Zambrów, podlaskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr 152/XXVIII/09 Rady Gminy Zambrów z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Zambrów obejmującego tereny przyległe do drogi powiatowej Zambrów – Cieciorki, położonych na gruntach wsi Nagórki-Jabłoń1


2


3


4


5


6


7


8


9