Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego podlaskie


Data ogłoszenia: 2010-01-07 Data wydania: 2009-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/631/09 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Łapy, obejmującego tereny położone w obrębie gruntów wsi Płonka Kościelna
Data dodania do bazy: 2011-03-30 22:48:00
Data ogłoszenia: 2010-01-07 Data wydania: 2009-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/633/09 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łapy
Data dodania do bazy: 2011-05-31 20:23:00
Data ogłoszenia: 2010-01-07 Data wydania: 2009-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/633/09 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łapy
Data dodania do bazy: 2011-05-31 20:23:00
Data ogłoszenia: 2009-12-31 Data wydania: 2009-12-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.ZCH.0911-177/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/144/09 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr ew. 117/1, 117/2, 117/3, 117/6, 117/8, 117,10, 314/1, 314/2 i 314/3, o łącznej powierzchni 2,054 ha, położonych na gruntach wsi Lipowy Most w Gminie Szudziałowo w woj. podlaskim, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – z dopuszczeniem letniskowej i pensjonatowej, na zasadach wymienności oraz usług nieuciążliwych dla otoczenia, w tym handlowych
Data dodania do bazy: 2011-04-12 00:54:00
Data ogłoszenia: 2009-12-30 Data wydania: 2009-12-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/232/09 Rady Miasta Grajewo z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Stefczyka, Działkową, Konopnickiej, Konopską, rowem melioracyjnym i ul. Łąkową na osiedlu M. Konopnickiej w Grajewie
Data dodania do bazy: 2011-04-18 20:32:00
Data ogłoszenia: 2009-12-30 Data wydania: 2009-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/218/09 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Trypucie, gmina Turośń Kościelna
Data dodania do bazy: 2011-02-18 17:18:00
Data ogłoszenia: 2009-12-30 Data wydania: 2009-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/168/09 Rady Gminy Płaska z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płaska
Data dodania do bazy: 2011-03-09 20:24:00
Data ogłoszenia: 2009-12-23 Data wydania: 2009-11-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/376/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Bulwarową, Sikorskiego, Kościuszki, Narutowicza i Podhorskiego w Suwałkach
Data dodania do bazy: 2011-04-03 01:12:00
Data ogłoszenia: 2009-12-23 Data wydania: 2009-11-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/377/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, Wigierską, T. Noniewicza oraz rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach.
Data dodania do bazy: 2011-05-04 18:19:00
Data ogłoszenia: 2009-12-23 Data wydania: 2009-11-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/143/09 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr ew. 1/2, 19/2, 36/6, 9, 10, 30 i 34, położonych na gruntach wsi Słójka w Gminie Szudziałowo w woj. podlaskim, przeznaczonych pod powierzchniową eksploatację kruszywa naturalnego.
Data dodania do bazy: 2011-04-05 19:27:00