Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lipowy Most gmina Szudziałowo, podlaskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.ZCH.0911-177/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/144/09 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr ew. 117/1, 117/2, 117/3, 117/6, 117/8, 117,10, 314/1, 314/2 i 314/3, o łącznej powierzchni 2,054 ha, położonych na gruntach wsi Lipowy Most w Gminie Szudziałowo w woj. podlaskim, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – z dopuszczeniem letniskowej i pensjonatowej, na zasadach wymienności oraz usług nieuciążliwych dla otoczenia, w tym handlowych1


2


3


4


5