Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zabrodzie gmina Kąty Wrocławskie, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-12-28 Data wydania: 2016-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/326/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Mokronos Dolny i Zabrodzie
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:17
Data ogłoszenia: 2015-12-24 Data wydania: 2015-05-12
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 247/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLVIII/501/14 z dnia 25 września 2014 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, Gądów - Jaszkotle i Zabrodzie
Data dodania do bazy: 2016-02-16 18:59:31
Data ogłoszenia: 2014-10-06 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/501/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 września 2014r. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, Gądów-Jaszkotle i Zabrodzie.
Data dodania do bazy: 2014-10-07 09:37:25
Data ogłoszenia: 2010-02-09 Data wydania: 2009-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/357/09 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie, dla obszaru zachodniej części wsi, w rejonie drogi powiatowej.
Data dodania do bazy: 2011-03-03 17:40:00