Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Sośnica gmina Kąty Wrocławskie, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-05-11 Data wydania: 2015-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/56/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Sośnica – Różaniec i Krobielowice
Data dodania do bazy: 2015-05-25 19:13:58
Data ogłoszenia: 2014-09-11 Data wydania: 2014-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/495/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Sadków i Sośnica – Różaniec, dla terenów w rejonie drogi wojewódzkiej
Data dodania do bazy: 2014-09-20 09:29:34
Data ogłoszenia: 2013-06-17 Data wydania: 2013-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/299/13 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie drogi wojewódzkiej i rzeki Bystrzycy we wsi Sośnica, gmina Kąty Wrocławskie
Data dodania do bazy: 2013-08-13 08:10:27
Data ogłoszenia: 2012-03-01 Data wydania: 2011-10-20
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 266/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 października 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich Nr XLVII/426/10 z dnia 21 września 2010 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie drogi wojewódzkiej i rzeki Bystrzycy we wsi Sośnica, gmina Kąty Wrocławskie
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:06:58
Data ogłoszenia: 2011-10-27 Data wydania: 2011-08-19
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.680.2011.RB Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 sierpnia 2011r. stwierdzające nieważność uchwały nr XI/105/11 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLVII/426/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie drogi wojewódzkiej i rzeki Bystrzycy we wsi Sośnica, gmina Kąty Wrocławskie.
Data dodania do bazy: 2011-10-30 22:48:57
Data ogłoszenia: 2010-12-22 Data wydania: 2010-09-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/426/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie drogi wojewódzkiej i rzeki Bystrzycy we wsi Sośnica, gmina Kąty Wrocławskie
Data dodania do bazy: 2011-02-23 17:07:00
Data ogłoszenia: 2009-05-14 Data wydania: 2009-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/284/09 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 marca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sośnica-Różaniec
Data dodania do bazy: 2011-06-17 10:11:59