Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Czerńczyce gmina Kąty Wrocławskie, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2013-11-26 Data wydania: 2013-10-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/391/13 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerńczyce, gmina Kąty Wrocławskie obejmującej tereny istniejącego i projektowanego zainwestowania wsi
Data dodania do bazy: 2013-12-02 06:47:41
Data ogłoszenia: 2012-10-04 Data wydania: 2012-06-05
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 162/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich Nr XI/104/11 z dnia 22 lipca 2011 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerńczyce, gmina Kąty Wrocławskie obejmującej tereny istniejącego i projektowanego zainwestowania wsi
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:01
Data ogłoszenia: 2011-11-14 Data wydania: 2011-07-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/104/11 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerńczyce, gmina Kąty Wrocławskie obejmującej tereny istniejącego i projektowanego zainwestowania wsi.
Data dodania do bazy: 2011-11-20 12:43:43
Data ogłoszenia: 2009-10-01 Data wydania: 2009-08-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/327/09 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerńczyce, gmina Kąty Wrocławskie
Data dodania do bazy: 2011-03-19 17:56:00