Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Baranowice gmina Kąty Wrocławskie, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-10-14 Data wydania: 2016-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/296/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baranowice - Bliż
Data dodania do bazy: 2016-10-19 20:20:01
Data ogłoszenia: 2015-10-19 Data wydania: 2015-03-17
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 3/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu z dnia 17 marca 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLV/481/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baranowice - Bliż, dla terenów w północno-wschodniej części obrębu
Data dodania do bazy: 2015-11-19 07:15:22
Data ogłoszenia: 2014-07-09 Data wydania: 2014-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/481/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baranowice - Bliż, dla terenów w północno – wschodniej części obrębu
Data dodania do bazy: 2014-07-10 18:47:36
Data ogłoszenia: 2009-07-23 Data wydania: 2009-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/308/09 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 maja 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 8 we wsi Baranowice
Data dodania do bazy: 2011-03-18 20:24:00