Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gniechowice gmina Kąty Wrocławskie, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-09-08 Data wydania: 2015-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/97/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu linii dwutorowej 400 kV+110 kV w obrębach Gniechowice i Górzyce w gminie Kąty Wrocławskie.
Data dodania do bazy: 2015-09-09 17:09:37
Data ogłoszenia: 2015-07-30 Data wydania: 2015-01-15
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 499/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 sierpnia 2013 r. nr XXXV/357/13 w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice, gmina Kąty Wrocławskie, dla terenów północno-wschodniej części wsi Gniechowice w rejonie drogi krajowej nr 35, drogi wojewódzkiej nr 346 i drogi powiatowej nr 1974
Data dodania do bazy: 2015-08-14 08:50:51
Data ogłoszenia: 2013-09-10 Data wydania: 2013-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/357/13 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 sierpnia 2013r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice, gmina Kąty Wrocławskie, dla terenów północno-wschodniej części wsi Gniechowice w rejonie drogi krajowej nr 35, drogi wojewódzkiej nr 346 i drogi powiatowej nr 1974.
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:11
Data ogłoszenia: 2011-02-15 Data wydania: 2010-11-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/455/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice, gmina Kąty Wrocławskie, dla terenów północno-wschodniej części wsi Gniechowice w rejonie drogi krajowej nr 35, drogi wojewódzkiej nr 346 i drogi powiatowej nr 1974
Data dodania do bazy: 2011-02-15 20:46:00
Data ogłoszenia: 2011-01-28 Data wydania: 2010-09-28
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 403/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 września 2010r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XLI/385/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice, gminy Kąty Wrocławskie dla terenów południowej części wsi Gniechowice w rejonie drogi krajowej nr 35 i placu sportowego
Data dodania do bazy: 2011-03-30 23:43:00
Data ogłoszenia: 2010-05-17 Data wydania: 2010-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/385/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice, gmina Kąty Wrocławskie, dla terenów południowej części wsi Gniechowice w rejonie drogi krajowej nr 35 i placu sportowego
Data dodania do bazy: 2011-03-11 23:24:00