Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rybnica gmina Kąty Wrocławskie, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2013-09-10 Data wydania: 2013-05-21
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 70/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich Nr XXV/239/12 z dnia 27 września 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice-Rybnica, w rejonie ulicy Fabrycznej i rzeki Kasiny
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:30
Data ogłoszenia: 2013-07-11 Data wydania: 2013-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/336/13 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice – Rybnica, w rejonie ulic Fabrycznej i Nowej.
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:04
Data ogłoszenia: 2012-12-28 Data wydania: 2012-09-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/239/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice-Rybnica, w rejonie ulicy Fabrycznej i rzeki Kasiny
Data dodania do bazy: 2012-12-28 23:05:42
Data ogłoszenia: 2011-09-22 Data wydania: 2011-07-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice - Rybnica, w rejonie ul. Fabrycznej.
Data dodania do bazy: 2011-09-25 19:29:44