Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jedlina-Zdrój gmina Jedlina-Zdrój, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 727/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miasta Jedlina Zdrój nr XVI/92/12 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie - Zdroju



1


2


3


4


5