Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Kunice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2018-03-07 Data wydania: 2018-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/204/18 Rady Gminy w Kunicach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 693/6, obręb Kunice
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:08
Data ogłoszenia: 2014-07-02 Data wydania: 2014-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/260/14 Rady Gminy Kunice z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Rybińskiej, obręb Spalona
Data dodania do bazy: 2014-07-07 09:09:35
Data ogłoszenia: 2014-07-02 Data wydania: 2014-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/261/14 Rady Gminy Kunice z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 828/9 obręb Grzybiany
Data dodania do bazy: 2014-07-07 09:09:35
Data ogłoszenia: 2013-12-05 Data wydania: 2013-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/211/13 Rady Gminy Kunice z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Nizinnej II w Ziemnicach, obręb Grzybiany
Data dodania do bazy: 2013-12-11 06:56:55
Data ogłoszenia: 2013-10-09 Data wydania: 2013-06-12
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 216/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kunice Nr XX/105/12 z dnia 28 września 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej rejonu ul. Topolowej II, obręb Grzybiany
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:30
Data ogłoszenia: 2013-09-27 Data wydania: 2013-09-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/208/13 Rady Gminy Kunice z dnia 19 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 693/1 obręb Kunice
Data dodania do bazy: 2013-10-05 11:44:18
Data ogłoszenia: 2013-08-12 Data wydania: 2013-06-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/195/13 Rady Gminy Kunice z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego, obręby Kunice i Spalona
Data dodania do bazy: 2013-08-13 08:10:29
Data ogłoszenia: 2013-08-12 Data wydania: 2013-06-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/195/13 Rady Gminy Kunice z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego, obręby Kunice i Spalona
Data dodania do bazy: 2013-08-13 08:10:29
Data ogłoszenia: 2013-02-27 Data wydania: 2012-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/105/12 Rady Gminy Kunice z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo - usługowej rejonu ul. Topolowej II, obręb Grzybiany
Data dodania do bazy: 2013-04-09 11:10:26
Data ogłoszenia: 2011-11-16 Data wydania: 2011-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy w Kunicach z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Nizinnej w Ziemnicach, obręb Grzybiany.
Data dodania do bazy: 2011-11-20 12:43:43