Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Krotoszyce, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-11-24 Data wydania: 2016-11-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/111/2016 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 191 i nr 194, obręb Krajów
Data dodania do bazy: 2016-11-25 18:44:39
Data ogłoszenia: 2015-12-21 Data wydania: 2015-04-15
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 48/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Krotoszyce nr XXVII/218/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 185 w obrębie wsi Winnica
Data dodania do bazy: 2016-02-22 16:48:45
Data ogłoszenia: 2015-07-01 Data wydania: 2015-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/45/2015 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 23/9, obręb Tyńczyk Legnicki
Data dodania do bazy: 2015-07-26 20:10:27
Data ogłoszenia: 2014-07-10 Data wydania: 2014-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/218/2014 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 185 w obrębie wsi Winnica
Data dodania do bazy: 2014-07-10 18:47:36
Data ogłoszenia: 2013-07-19 Data wydania: 2012-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/133/2012 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 148/7 w obrębie wsi Złotniki
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:04
Data ogłoszenia: 2012-06-15 Data wydania: 2012-02-15
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 723/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 lutego 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Krotoszyce Nr VI/43/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 185 w obrębie Winnica
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:00
Data ogłoszenia: 2012-01-23 Data wydania: 2011-12-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.960.2011.BSZ2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Krotoszyce Nr VIII/59/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 185 w Winnicy.
Data dodania do bazy: 2012-01-23 19:24:35
Data ogłoszenia: 2011-09-13 Data wydania: 2011-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki Nr 185 w obrębie wsi Winnica.
Data dodania do bazy: 2011-09-16 09:35:47
Data ogłoszenia: 2011-03-30 Data wydania: 2011-02-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie w uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 72 w obrębie wsi Warmątowice Sienkiewiczowskie
Data dodania do bazy: 2011-03-31 01:50:00
Data ogłoszenia: 2010-08-13 Data wydania: 2010-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/178/2010 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 16/2 obręb wsi Dunino
Data dodania do bazy: 2011-04-28 18:49:00