Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Prochowice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-09-11 Data wydania: 2017-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/231/2017 Rady Miasta I Gminy Prochowice z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Szczedrzykowice w gminie Prochowice
Data dodania do bazy: 2017-09-11 21:21:27
Data ogłoszenia: 2017-02-20 Data wydania: 2016-07-20
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 178/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2016 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XIII/63/2015 z dnia 30 września 2015 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Mierzowice w gminie Prochowice
Data dodania do bazy: 2017-05-26 08:40:48
Data ogłoszenia: 2017-02-03 Data wydania: 2017-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/188/2017 Rady Miasta I Gminy Prochowice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice.
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:45:36
Data ogłoszenia: 2017-02-03 Data wydania: 2017-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/188/2017 Rady Miasta I Gminy Prochowice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice.
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:45:36
Data ogłoszenia: 2017-02-03 Data wydania: 2017-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/188/2017 Rady Miasta I Gminy Prochowice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice.
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:45:36
Data ogłoszenia: 2017-02-03 Data wydania: 2017-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/187/2017 Rady Miasta I Gminy Prochowice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prochowice.
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:33
Data ogłoszenia: 2015-10-12 Data wydania: 2015-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/63/2015 Rady Miasta I Gminy Prochowice z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Mierzowice w gminie Prochowice
Data dodania do bazy: 2015-10-17 10:24:41
Data ogłoszenia: 2015-10-12 Data wydania: 2015-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/64/2015 Rady Miasta I Gminy Prochowice z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Rogów Legnicki w gminie Prochowice
Data dodania do bazy: 2015-10-17 10:24:41
Data ogłoszenia: 2015-06-10 Data wydania: 2015-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/51/2015 Rady Miasta I Gminy Prochowice z dnia 27 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie 4 miasta Prochowice
Data dodania do bazy: 2015-06-22 09:03:17
Data ogłoszenia: 2015-06-10 Data wydania: 2015-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/50/2015 Rady Miasta I Gminy Prochowice z dnia 27 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie 2 miasta Prochowice.
Data dodania do bazy: 2015-06-22 09:03:17