Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Chojnów, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-06-09 Data wydania: 2017-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI.220.2017 Rady Gminy Chojnów z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu Konradówka dla części działki nr 344 oraz działek nr 343/3 i 343/5 położonych w obrębie Konradówka, gm. Chojnów
Data dodania do bazy: 2017-06-09 18:34:59
Data ogłoszenia: 2017-04-24 Data wydania: 2017-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV.201.2017 Rady Gminy Chojnów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu wsi Biała - o numerach ewidencyjnych 204/3, 205 i 208, położonych w obrębie Biała, gm. Chojnów
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:18
Data ogłoszenia: 2016-12-29 Data wydania: 2016-12-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX.179.2016 Rady Gminy Chojnów z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o numerze ewidencyjnym 163/203, położonej w obrębie Budziwojów w gminie Chojnów
Data dodania do bazy: 2017-01-21 17:48:27
Data ogłoszenia: 2016-08-31 Data wydania: 2016-08-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI.158.2016 Rady Gminy Chojnów z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla część działki o numerze ewidencyjnym nr 1008/14, położonej w obrębie Konradówka w gminie Chojnów
Data dodania do bazy: 2016-09-01 12:52:23
Data ogłoszenia: 2016-07-11 Data wydania: 2016-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/110/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego oraz ulicy Bartosza Głowackiego
Data dodania do bazy: 2016-07-12 15:06:38
Data ogłoszenia: 2016-06-10 Data wydania: 2016-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/103/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieście Chojnów
Data dodania do bazy: 2016-06-13 12:06:17
Data ogłoszenia: 2016-05-09 Data wydania: 2016-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII.135.2016 Rady Gminy Chojnów z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rokitki oraz obrębu wsi Zamienice, terenów poeksploatacyjnych kopalni „Rokitki” – nieruchomości o numerze ewidencyjnym 557/2, położonej w obrębie Rokitki, gm. Chojnów.
Data dodania do bazy: 2016-05-19 07:06:51
Data ogłoszenia: 2014-04-10 Data wydania: 2014-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII.314.2014 Rady Gminy Chojnów z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru obrębu wsi Zamienice
Data dodania do bazy: 2014-04-15 20:15:31
Data ogłoszenia: 2013-10-07 Data wydania: 2013-09-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL.264.2013 Rady Gminy Chojnów z dnia 27 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu wsi Dobroszów – dla wybranych terenów
Data dodania do bazy: 2013-12-31 10:19:59
Data ogłoszenia: 2013-07-01 Data wydania: 2013-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI.231.2013 Rady Gminy Chojnów z dnia 27 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego, obręby Jerzmanowice, Biała i Czernikowice
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:03