Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2009-02-03 Data wydania: 2008-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/214/08 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny w zakresie terenu położonego w Rynku i przy ulicy Puka
Data dodania do bazy: 2011-04-25 18:23:00
Data ogłoszenia: 2009-01-30 Data wydania: 2008-12-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/235/08 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wołów
Data dodania do bazy: 2011-05-31 21:45:00
Data ogłoszenia: 2009-01-30 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/259/08 Rady Gminy Długołęka z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/581/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Długołęka
Data dodania do bazy: 2011-02-07 17:44:00
Data ogłoszenia: 2009-01-26 Data wydania: 2008-12-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/182/08 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod eksploatację złoża wapieni w rejonie miejscowości Lipa w Gminie Bolków
Data dodania do bazy: 2011-04-06 19:07:00
Data ogłoszenia: 2009-01-23 Data wydania: 2008-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/979/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Kępa Mieszczańska we Wrocławiu
Data dodania do bazy: 2011-02-23 20:53:00
Data ogłoszenia: 2009-01-23 Data wydania: 2008-11-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/130/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Malczyce, obejmującej obszary położone w obrębach: Dębice, Wilczków i Mazurowice, stanowiące obecnie działki usług oświaty
Data dodania do bazy: 2011-05-15 19:29:00
Data ogłoszenia: 2009-01-23 Data wydania: 2008-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/292/08 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Długopole Dolne
Data dodania do bazy: 2011-03-20 21:27:00
Data ogłoszenia: 2009-01-23 Data wydania: 2008-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/215/08 Rady Miasta Oława z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Nowy Otok w Oławie
Data dodania do bazy: 2011-02-03 19:00:00
Data ogłoszenia: 2009-01-23 Data wydania: 2008-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/286/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części obszaru ulicy Orkana w Wałbrzychu
Data dodania do bazy: 2011-06-08 01:09:00
Data ogłoszenia: 2009-01-23 Data wydania: 2008-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/978/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru Starego Miasta – rejon ARSENAŁU i ul. ŚW. MIKOŁAJA
Data dodania do bazy: 2011-05-08 21:32:00