Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat milicki, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-10-20 Data wydania: 2016-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/193/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 29 września 2016r. w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Postolin
Data dodania do bazy: 2016-10-21 10:04:07
Data ogłoszenia: 2016-10-17 Data wydania: 2016-10-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/151/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 10 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Police, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 19/1
Data dodania do bazy: 2016-10-19 20:20:01
Data ogłoszenia: 2016-10-14 Data wydania: 2016-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/195/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Piękocin
Data dodania do bazy: 2016-10-19 20:20:01
Data ogłoszenia: 2016-07-21 Data wydania: 2016-07-14
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.57.9.2016.SP1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2016r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Gminy Krośnice nr XXI/130/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Kuźnica Czeszycka, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 148/7
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:28:18
Data ogłoszenia: 2016-06-29 Data wydania: 2016-06-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/130/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Kuźnica Czeszycka, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 148/7
Data dodania do bazy: 2016-06-30 11:31:51
Data ogłoszenia: 2016-06-24 Data wydania: 2016-06-22
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.57.8.2016.SP1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 czerwca 2016r. stwierdzające nieważność § 3 pkt 7 we fragmencie "przesyłowi i" uchwały Rady Gminy Krośnice nr XX/124/2016 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Łazy Wielkie, w granicach działek o numerach ewidencyjnych 177/3 (część) i 177/5.
Data dodania do bazy: 2016-06-27 12:13:27
Data ogłoszenia: 2016-06-10 Data wydania: 2016-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/174/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 31 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Sułów.
Data dodania do bazy: 2016-06-13 12:06:18
Data ogłoszenia: 2016-05-30 Data wydania: 2016-05-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/124/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 18 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Łazy Wielkie, w granicach działek o numerach ewidencyjnych 177/3 (część) i 177/5
Data dodania do bazy: 2016-05-31 17:39:16
Data ogłoszenia: 2016-03-08 Data wydania: 2016-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/144/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Wszewilki, Sławoszowice, Stawiec, Milicz, dla terenu działki numer 291, AM 2, obręb Wszewilki
Data dodania do bazy: 2016-03-10 18:48:14
Data ogłoszenia: 2016-03-08 Data wydania: 2016-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/145/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Słączno
Data dodania do bazy: 2016-03-10 18:48:14