Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2009-01-09 Data wydania: 2008-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/332/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Wierzbice i Szczepankowice
Data dodania do bazy: 2011-05-10 19:58:00
Data ogłoszenia: 2009-01-09 Data wydania: 2008-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/332/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Wierzbice i Szczepankowice
Data dodania do bazy: 2011-05-10 19:58:00
Data ogłoszenia: 2009-01-09 Data wydania: 2008-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/121/08 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 października 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 129/1 w obrębie wsi Bartoszów, w gminie Legnickie Pole
Data dodania do bazy: 2011-04-02 21:04:00
Data ogłoszenia: 2009-01-08 Data wydania: 2008-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/212/08 Rady Miasta Świebodzice z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej położonego przy ul. Świdnickiej 32–42 w Świebodzicach
Data dodania do bazy: 2011-05-07 19:47:00
Data ogłoszenia: 2009-01-08 Data wydania: 2008-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/213/08 Rady Miasta Świebodzice z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego przy ulicy Klonowej w Świebodzicach, obręb Pełcznica 2
Data dodania do bazy: 2011-06-09 20:53:00
Data ogłoszenia: 2009-01-08 Data wydania: 2008-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/124/08 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Proboszczów w Gminie Pielgrzymka
Data dodania do bazy: 2011-03-04 23:20:00
Data ogłoszenia: 2009-01-08 Data wydania: 2008-11-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/157/2008 Rady Gminy Walim z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Walim w rejonie ul. Piastowskiej – obręb Walim, gmina Walim
Data dodania do bazy: 2011-02-27 00:30:00