Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat trzebnicki, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-10-14 Data wydania: 2016-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/211/16 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór dla części C
Data dodania do bazy: 2016-10-19 20:20:01
Data ogłoszenia: 2016-10-14 Data wydania: 2016-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/213/16 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Ks. dz. W. Bochenka, 1- go Maja, J. Kilińskiego, Krakowskiej, W. Reymonta, E. Orzeszkowej, Wrocławskiej, Nowej, Mostowej, M. Leszczyńskiej i B. Chrobrego
Data dodania do bazy: 2016-10-19 20:20:01
Data ogłoszenia: 2016-05-13 Data wydania: 2016-05-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.167.3.2016.SP1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 maja 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr 0007.XVII.128.2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 66/2 AM-1, obręb Węglewo
Data dodania do bazy: 2016-05-19 07:06:51
Data ogłoszenia: 2016-05-13 Data wydania: 2016-05-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.93.11.2016.SP1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 maja 2016r. stwierdzające nieważność § 11 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz § 14 ust. 2 pkt 5 uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr XXV/173/16 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemianice
Data dodania do bazy: 2016-05-19 07:06:51
Data ogłoszenia: 2016-05-10 Data wydania: 2016-01-14
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 738/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2016r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Trzebnicy nr VI/80/15 z dnia 19 czerwca 2015 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 78 obręb wsi Marcinowo
Data dodania do bazy: 2016-05-22 11:20:25
Data ogłoszenia: 2016-05-09 Data wydania: 2016-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/172/16 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Leśnej, 3 Maja, Wesołej w Trzebnicy
Data dodania do bazy: 2016-05-19 07:06:51
Data ogłoszenia: 2016-04-08 Data wydania: 2016-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/173/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemianice
Data dodania do bazy: 2016-04-11 23:06:08
Data ogłoszenia: 2016-04-08 Data wydania: 2016-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/174/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Przecławice – działki nr 54/1, 54/2, 54/3 AM1
Data dodania do bazy: 2016-04-11 23:06:08
Data ogłoszenia: 2016-04-07 Data wydania: 2016-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr 0007.XVII.128.2016 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 66/2 AM-1, obręb Węglewo
Data dodania do bazy: 2016-04-14 09:43:51
Data ogłoszenia: 2016-03-15 Data wydania: 2015-07-16
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 258/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 lipca 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XVII/575/14 z dnia 18 czerwca 2014 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnicy w rejonie ulic: Milickiej, Piwnicznej, Henryka Brodatego, Kazimierza Wielkiego, Piastowskiej, Grunwaldzkiej, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Chopina, Moniuszki, Samarytańskiej, Oleśnickiej
Data dodania do bazy: 2016-08-30 18:11:17