Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat górowski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-05-23 Data wydania: 2016-05-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/175/16 Rady Miejskiej Góry z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra, obręb Strumyk, część działek nr 16 i 19
Data dodania do bazy: 2016-05-29 11:27:20
Data ogłoszenia: 2016-05-10 Data wydania: 2016-01-21
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 693/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2016r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Góry nr V/40/15 z dnia 27 lutego 2015 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Radosław, działka nr 26/2
Data dodania do bazy: 2016-05-22 11:20:25
Data ogłoszenia: 2015-12-16 Data wydania: 2015-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/119/15 Rady Miejskiej Góry z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Kłoda Górowska, działka nr 284/7
Data dodania do bazy: 2015-12-27 13:17:17
Data ogłoszenia: 2015-06-23 Data wydania: 2015-05-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/63/15 Rady Miejskiej Góry z dnia 8 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Zawieścice, dla działek nr 5 i 6
Data dodania do bazy: 2015-07-26 20:10:27
Data ogłoszenia: 2015-04-01 Data wydania: 2015-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/40/15 Rady Miejskiej Góry z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Radosław, działka nr 26/2
Data dodania do bazy: 2015-04-07 12:34:33
Data ogłoszenia: 2015-04-01 Data wydania: 2015-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/41/15 Rady Miejskiej w Górze z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra, obszar o symbolu C 21 Uh, S
Data dodania do bazy: 2015-04-07 12:34:33
Data ogłoszenia: 2015-03-30 Data wydania: 2015-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/39/15 Rady Miejskiej Góry z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra, dla działek nr 637/10, 637/11, 637/12, 637/13, 637/14
Data dodania do bazy: 2015-04-07 12:34:32
Data ogłoszenia: 2014-10-09 Data wydania: 2014-07-02
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 234/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Góra nr XLII/309/13 z dnia 30 września 2013 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Zawieścice, dla działek nr 5 i 6
Data dodania do bazy: 2014-10-12 16:04:46
Data ogłoszenia: 2014-05-26 Data wydania: 2014-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/363/14 Rady Miejskiej Góry z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Ryczeń dla działek nr 254/308, 255/308, 256/308
Data dodania do bazy: 2014-05-30 07:19:17
Data ogłoszenia: 2014-02-03 Data wydania: 2013-09-30
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr 11/2013 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 września 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra
Data dodania do bazy: 2014-02-11 07:35:50