Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat głogowski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-02-22 Data wydania: 2017-02-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/298/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:49
Data ogłoszenia: 2016-12-20 Data wydania: 2016-10-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/151/2016 Rady Gminy Głogów z dnia 10 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice gmina Głogów
Data dodania do bazy: 2017-03-06 18:55:11
Data ogłoszenia: 2016-12-19 Data wydania: 2016-10-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/195/2016 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 21 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Bądzów położonego w granicach terenu górniczego
Data dodania do bazy: 2017-03-06 18:55:11
Data ogłoszenia: 2016-12-06 Data wydania: 2016-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/185/2016 Rady Gminy Żukowice z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Dobrzejowice w gminie Żukowice.
Data dodania do bazy: 2016-12-28 13:53:32
Data ogłoszenia: 2016-11-22 Data wydania: 2016-11-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/153/2016 Rady Gminy Głogów z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. o nr ewid 51/1 oraz części działki nr 550/29 obręb Borek-Zabornia gmina Głogów
Data dodania do bazy: 2016-11-27 17:20:28
Data ogłoszenia: 2016-07-20 Data wydania: 2016-07-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/200/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:28:17
Data ogłoszenia: 2016-04-13 Data wydania: 2015-11-20
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 628/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Jerzmanowa nr IX/64/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Jaczów położonego w granicach terenu górniczego „Głogów Głęboki – Przemysłowy”
Data dodania do bazy: 2016-04-17 13:12:34
Data ogłoszenia: 2016-04-13 Data wydania: 2015-11-04
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 629/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Jerzmanowa nr IX/66/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Modła położonego w granicach terenu górniczego „Głogów Głęboki – Przemysłowy”
Data dodania do bazy: 2016-04-17 13:12:34
Data ogłoszenia: 2016-04-05 Data wydania: 2016-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/112/2016 Rady Gminy Głogów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice gmina Głogów
Data dodania do bazy: 2016-04-14 09:43:51
Data ogłoszenia: 2016-03-16 Data wydania: 2015-11-17
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 627/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 listopada 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Jerzmanowa nr IX/62/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Smardzów położonego w granicach terenu górniczego „Głogów Głęboki -Przemysłowy”
Data dodania do bazy: 2016-08-30 18:11:17