Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat głogowski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-03-28 Data wydania: 2017-03-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/188/2017 Rady Gminy Głogów z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogów dla części obrębów geodezyjnych: Grodziec Mały, Serby, Krzekotów, Wilków na trasie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV S-450 relacji: stacja 110/6 kV Huta Głogów 2 – stacja 110/20 kV Wschowa.
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:31
Data ogłoszenia: 2017-03-28 Data wydania: 2017-03-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/188/2017 Rady Gminy Głogów z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogów dla części obrębów geodezyjnych: Grodziec Mały, Serby, Krzekotów, Wilków na trasie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV S-450 relacji: stacja 110/6 kV Huta Głogów 2 – stacja 110/20 kV Wschowa.
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:31
Data ogłoszenia: 2017-03-28 Data wydania: 2017-03-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/188/2017 Rady Gminy Głogów z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogów dla części obrębów geodezyjnych: Grodziec Mały, Serby, Krzekotów, Wilków na trasie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV S-450 relacji: stacja 110/6 kV Huta Głogów 2 – stacja 110/20 kV Wschowa.
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:31
Data ogłoszenia: 2017-03-28 Data wydania: 2017-03-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/188/2017 Rady Gminy Głogów z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogów dla części obrębów geodezyjnych: Grodziec Mały, Serby, Krzekotów, Wilków na trasie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV S-450 relacji: stacja 110/6 kV Huta Głogów 2 – stacja 110/20 kV Wschowa.
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:31
Data ogłoszenia: 2017-02-22 Data wydania: 2017-02-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/298/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:49
Data ogłoszenia: 2016-12-20 Data wydania: 2016-10-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/151/2016 Rady Gminy Głogów z dnia 10 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice gmina Głogów
Data dodania do bazy: 2017-03-06 18:55:11
Data ogłoszenia: 2016-12-19 Data wydania: 2016-10-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/195/2016 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 21 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Bądzów położonego w granicach terenu górniczego
Data dodania do bazy: 2017-03-06 18:55:11
Data ogłoszenia: 2016-12-06 Data wydania: 2016-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/185/2016 Rady Gminy Żukowice z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Dobrzejowice w gminie Żukowice.
Data dodania do bazy: 2016-12-28 13:53:32
Data ogłoszenia: 2016-11-22 Data wydania: 2016-11-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/153/2016 Rady Gminy Głogów z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. o nr ewid 51/1 oraz części działki nr 550/29 obręb Borek-Zabornia gmina Głogów
Data dodania do bazy: 2016-11-27 17:20:28
Data ogłoszenia: 2016-07-20 Data wydania: 2016-07-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/200/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:28:17