Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jarosławiec gmina Postomino, zachodniopomorskie

Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze Nr P-1.4131.188.2016.AB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r. stwierdzające nieważność: § 5 pkt 9 w zakresie wyrazów „zgodnie z warunkami określonymi przez właściwy zarząd melioracji”, § 9 ust. 1 pkt 4 lit. a w zakresie wyrazów „zgodnie z warunkami zarządzającego siecią”, § 9 ust. 1 pkt 7 lit. c w zakresie wyrazów „zgodnie z warunkami zarządzającego siecią”, § 13 pkt 1 lit. d. tiret drugie, § 13 pkt 3 lit. d tiret drugie, § 13 pkt 5 lit. d tiret trzecie, § 13 pkt 6 lit. d tiret drugie, § 13 pkt 7 lit. d tiret trzecie, § 13 pkt 8 lit. d tiret czwarte, § 13 pkt 10 lit. d tiret pierwsze, § 13 pkt 11 lit. d tiret pierwsze uchwały Nr XIX/188/16 Rady Gminy Postomino z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicach Za lasem oraz Bałtycka – Spacerowa w Jarosławcu

Szczegóły dokumentu:

rodzaj dokumentu nr dokumentu
rozstrzygnięcie nadzorcze P-1.4131.188.2016.AB

Daty:

data ogłoszenia data wydania data dodania do bazy
2016-08-02 2016-07-27 2016-08-04 10:20:59

Dane organu wydającego:

organ wydający województwo powiat miasto / gmina
Wojewoda zachodniopomorskie sławieński Postomino

Źródło dokumentu:

nazwa publikacji rok numer pozycja
Dziennik Urzędowy Województwa 2016 0 3136

Dokument dotyczy następujących miejscowości:

lp. województwo powiat gmina miejscowość rodzaj miej.
1 zachodniopomorskie sławieński Postomino Jarosławiec wieś